• Tatacara Majlis
  • Peraturan Dewan

Peraturan Dewan

Peraturan Dalam Dewan Tuanku Syed Putra (DTSP)

  • Duduk di tempat duduk seperti tercatat pada Kad Graduan
  • Tidak dibenarkan keluar sehingga sidang konvokesyen tamat
  • Tidak dibenarkan membawa masuk beg, kamera, telefon bimbit dan lain-lain
  • Tidak dibenarkan memasuki dewan jika datang lewat
  • Tidak dibenarkan memasuki dewan jika tidak mematuhi peraturan berpakaian
  • Sekiranya memerlukan bantuan atas kes kecemasan, sila hubungi Marsyal bertugas
  • Graduan OKU – sila maklumkan kepada Marsyal bertugas

Masa Masuk Dewan (DTSP) 

Pastikan anda memasuki dewan mengikut masa yang ditetapkan.

SIDANG

MASA MASUK

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

 

Sekretariat Konvokesyen, 11800 Universiti Sains Malaysia,Pulau Pinang.
Tel : 04-653 6495 / 6496 / 6497 / 6498 - Email : mprc@usm.my | icon admin