• GIC
  • Terma & Syarat

Terma & Syarat

Sila baca dan fahami peratuan-peratuaran dan syarat-syarat yang dinyatakan di bawah :

  1. Graduan dikehendaki menjelaskan kesemua hutang tertunggak dengan Universiti (yuran pengajian, yuran penginapan, dan lain-lain).
  2. Semua permohonan adalah tertakluk kepada kelulusan Pendaftar.
  3. Skrol ijazah dan transkrip akademik akan diberikan selepas 14 hari bekerja dari tarikh kelulusan.
  4. Graduan GIC DIBENARKAN untuk menghadiri Upacara Konvokesyen.

USM powered
Hakcikpa Terpelihara  ©  Universiti Sains Malaysia

2017-2018icon admin