Pengambilan Skrol dan Transkrip Akademik

PROSEDUR PENGAMBILAN SKROL DAN TRANSKRIP AKADEMIK 

i) Hadir ke Majlis Konvokesyen
   
  1. Sebelum graduan atau wakil hadir untuk mengambil Skrol dan Transkrip Akademik, sila pastikan:
     
    a) Melengkapkan dua (2) soal-selidik iaitu Kajian Pengesanan Graduan dan Data Alumni Keusahawanan. Seterusnya cetak ‘Slip Pengesahan Kajian’ bagi kesemua kajian di atas sebagai bukti saudara/saudari telah melengkapkan soal-selidik ini.

Graduan program Usahasama Akademik USM-IPTS adalah dikecualikan
       
    b) Memulangkan pakaian akademik (jubah) dan disahkan pemulangan dengan menerima slip pengesahan (Lampiran Skrol) yang telah di tandatangani dan dicop oleh Pegawai bertugas di Bilik Jubah/Kemudahan Pusat.
       
    c) Menjelaskan semua hutang dengan Jabatan Bendahari  (jika berkenaan).
       
    d) Memulangkan buku yang dipinjam kepada  pihak Perpustakaan USM (jika berkenaan).
       
    e) Untuk (b) dan (c), sila bawa bersama resit pembayaran iaitu resit dari USM/Bank atau surat pelepasan dari Jabatan Bendahari/Perpustakaan sekiranya anda telah menjelaskan hutang/memulangkan pinjaman buku.
       
    f) Slip Lampiran Skrol dan Slip Pengesahan Kajian perlu diserahkan di Kaunter yang telah ditetapkan di Dewan Peperiksaan A;
       
    g) Sebaik sahaja menerima sampul Skrol dan Transkrip Akademik, graduan dinasihatkan untuk menyemak dan memastikan dokumen diterima adalah lengkap dan tepat;
       
    h) Skrol Ijazah bagi setiap graduan hanya akan dicetak sekali sahaja dan tiada penggantian akan diberikan sekiranya berlaku perubahan nombor kad pengenalan/ No.Pasport/nama/ kehilangan/kerosakan/kecurian kepada dokumen-dokumen ini selepas cetakan dan penyerahan kepada graduan
       
    i) Pihak universiti tidak akan bertanggungjawab atas kehilangan/kerosakan Skrol dan Transkrip selepas diserahkan kepada graduan.
       
ii) Wakil
   
  1. Prosedur adalah sama seperti graduan yang menghadiri konvokesyen. Sila pastikan :-
     
    a) Melengkapkan Borang Lampiran A (Borang Persetujuan Pelantikan Wakil).
       
    b) Melengkapkan kedua-dua (2) soal-selidik iaitu Kajian Pengesanan Graduan dan Data Alumni Keusahawanan. Seterusnya cetak ‘Slip Pengesahan Kajian’ bagi kesemua kajian di atas sebagai bukti saudara/saudari telah melengkapkan soal-selidik ini. Graduan program Usahasama Akademik USM-IPTS adalah dikecualikan.
       
    c) Memulangkan pakaian akademik (jubah) dan disahkan pemulangan dengan menerima slip pengesahan (Lampiran Skrol) yang telah di tandatangani dan dicop oleh Pegawai bertugas di Bilik Jubah/Kemudahan Pusat
       
    d) Menjelaskan semua hutang dengan Jabatan Bendahari  (jika berkenaan).
       
    e) Memulangkan buku yang dipinjam kepada  pihak Perpustakaan USM (jika berkenaan).
       
    f) Untuk (b) dan (c), wakil perlu membawa bersama resit pembayaran iaitu resit dari USM/Bank atau surat pelepasan dari Jabatan Bendahari/Perpustakaan sekiranya graduan telah menjelaskan hutang/memulangkan pinjaman buku
       
    g) Slip Lampiran Skrol dan Slip Pengesahan Kajian perlu diserahkan oleh wakil di Kaunter yang telah ditetapkan di Dewan Peperiksaan A;
       
      ATAU
       
  2. Menghantar surat rasmi kepada Pegawai berikut :-
     
     

Penolong Pendaftar Kanan,
Unit Rekod Pelajar,
Bahagian Pengurusan Akademik,
Jabatan Pendaftar,
Aras 1, Bangunan Canselori,
11800 USM, Pulau Pinang. 
(bagi graduan Ijazah Pertama dan Diploma)

     

Timbalan Pendaftar,
Institut Pengajian Siswazah,
11800 USM, Pulau Pinang.
(bagi graduan Ijazah Tinggi)

       
    h) Kandungan surat mestilah mengandungi maklumat berikut :-
      bullet  Nama,
bullet  No. Kad Pengenalan/No. Pasport,
bullet  Gelaran ijazah,
bullet  No. telefon graduan (Telefon bimbit/pejabat/rumah),
bullet  Nama dan No. Kad Pengenalan/No. Pasport wakil kepada graduan berkenaan.
       
    i) Wakil perlu membawa bersama salinan MyKad atau salinan Passport sebagai bukti pengesahan identiti.
       
    j) Sebarang masalah berbangkit adalah di bawah tanggungjawab graduan.
       
iii) Penghantaran melalui Pos
   
  a) Mengemukakan Borang Permohonan Penghantaran Skrol Ijazah dan Transkrip Akademik melalui Pos (Lampiran B) kepada  Pegawai berikut bagi memohon penghantaran dokumen berkenaan melalui perkhidmatan pos
     
     

Penolong Pendaftar Kanan,
Unit Rekod Pelajar,
Bahagian Pengurusan Akademik,
Jabatan Pendaftar,
Aras 1, Bangunan Canselori,
11800 USM, Pulau Pinang
(bagi graduan Ijazah Pertama dan Diploma)

     

Timbalan Pendaftar,
Institut Pengajian Siswazah,
11800 USM, Pulau Pinang
(bagi graduan Ijazah Tinggi)

  b) Sertakan salinan slip bayaran perkhidmatan kurier sebanyak RM 8.00 (Semenanjung Malaysia)/ RM11.00 (Sabah /Sarawak).
     
  c) Saudara/Saudari boleh membuat pembayaran melalui perbankan dalam talian ke akaun CIMB bank Berhad, No. Akaun: 98986100400005.
       
KEHILANGAN PENGAMBILAN SKROL DAN TRANSKRIP AKADEMIK
 
  a) Skrol Ijazah bagi setiap graduan hanya akan dicetak sekali sahaja dan tiada penggantian akan diberikan sekiranya berlaku perubahan nombor kad pengenalan/No.Pasport/nama/ kehilangan/kerosakan/kecurian kepada dokumen-dokumen ini selepas cetakan dan penyerahan kepada graduan.
     
  b) Salinan Transkrip Akademik boleh dicetak semula sekiranya perlu dengan mengisi borang permohonan salinan Transkrip Akademik yang boleh diperolehi dari Unit Rekod Pelajar, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar.
       
TEMPAT DAN WAKTU PENGAMBILAN SKROL IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK
       

TARIKH

MASA

TEMPAT

1:00 – 5:30 petang

 

 

Dewan Peperiksaan A

(L17 – Padang Kawad)

 

 

9:00 pagi – 5:30 petang

9:00 pagi – 12:15 t/hari

2:45 – 5:30 petang

8:30 pagi – 5:00 petang

8:30 pagi – 12:15 t/hari

2:45 – 5:00 petang

8:10 pagi - 1.00 petang

2.00 - 5:00 petang


Ijazah Pertama dan Diploma

Unit Rekod Pelajar
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar
Aras 1, Bangunan Canselori 

Ijazah Tinggi

Institut Pengajian Siswazah,
Kampus Induk

       

 

 

 • HUBUNGI KAMI

  Sekretariat Konvokesyen,
  11800 Universiti Sains Malaysia, Penang.
  Tel : 04-653 6495 / 6496 / 6497 / 6498
  Email : mprc@usm.my | icon admin

  PENAFIAN

  Universiti Sains Malaysia tidak bertanggungjawab ke atas apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini.

 • PAUTAN

  Universiti Sains Malaysia
  Sitemap

  PELAWAT
  289566
  TodayToday153
  This_MonthThis_Month3769
  All_DaysAll_Days289566


  Kemaskini : 10 Julai 2020 icon world

 • LOKASI


Hakcikpa Terpelihara  ©  Universiti Sains Malaysia 2019