• Pengijazahan
 • Pengambilan Skrol & Transkrip (Individu)

Pengambilan Skrol & Transkrip (Individu)

PENGAMBILAN SKROL IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK

Sebelum datang mengambil Skrol Ijazah dan Transkrip Akademik, sila pastikan saudara/saudari atau wakil:

 1. Telah melengkapkan kedua-dua (2) soal-selidik iaitu Kajian Pengesanan Graduan dan Data Alumni Keusahawanan. Seterusnya cetak ‘Slip Pengesahan Kajian’ bagi kesemua kajian di atas sebagai bukti saudara/saudari telah melengkapkan soal-selidik ini.

  • Graduan program Usahasama Akademik USM-IPTS adalah dikecualikan.

 2. telah memulangkan pakaian akademik (jubah) dan disahkan pemulangan dengan menerima slip pengesahan (LAMPIRAN SKROL) yang telah di tandatangani dan dicop oleh pegawai bertugas di Bilik Jubah/Pejabat Aset & Operasi.

 3. * telah menjelaskan segala hutang dengan Jabatan Bendahari  (jika berkenaan).

 4. * telah memulangkan buku Perpustakaan kepada pihak Perpustakaan USM (jika berkenaan).

  • * Untuk (b) dan (c), sila bawa bersama resit pembayaran iaitu resit dari USM/Bank atau surat pelepasan  dari Jabatan Bendahari/Perpustakaan sekiranya anda telah menjelaskan hutang/memulangkan pinjaman buku bagi membantu mempercepatkan urusan berkaitan.

 5. Akhir sekali pergi ke kaunter penyerahan Skrol Ijazah dan Transkrip Akademik dengan membawa bersama Lampiran SKROL dan Slip Pengesahan Kajian.

 6. Sila ambil perhatian bahawa Skrol Ijazah dan Transkrip Akademik bagi setiap graduan hanya akan dicetak sekali sahaja dan tiada penggantian akan diberikan sekiranya berlaku perubahan nomber kad pengenalan/No. Pasport/nama/kehilangan/kerosakan/kecurian kepada dokumen-dokumen ini selepas cetakan dan penyerahan kepada graduan.

 7. Pihak universiti tidak akan bertanggungjawab atas kehilangan/kerosakan skrol dan transkrip selepas diserahkan kepada graduan.

TEMPAT DAN WAKTU PENGAMBILAN SKROL IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK

Tempat pengambilan skrol ijazah dan transkrip akademik bagi graduan Ijazah Tinggi, Ijazah Pertama dan Diploma adalah di Dewan Peperiksaan ‘A’, Dewan Utama Pelajar (berhadapan Padang Kawad) pada tarikh dan masa seperti berikut :-

TARIKH MASA
23  Oktober 2018
(Selasa)
1:00 petang – 5:30 petang 
24 - 28 Oktober 2018 
(Rabu - Ahad)
9:00 pagi – 5:30 petang 
29 Oktober 2018 – 1 November 2018
(Isnin - Khamis)
8:30 pagi – 5:00 petang
2 November 2018 (Jumaat)

8.30 pagi – 12:15 tghr
2:45 petang – 5:00 petang

 
Bermula pada 5 November 2018 (Isnin), anda boleh dapatkan skrol ijazah dan transkrip akademik di pejabat :

   Ijazah Pertama dan Diploma
     Unit Rekod Pelajar (URP),
     Aras 1, Jabatan Pendaftar,
     Bangunan Canselori [Kampus Induk]

   Ijazah Tinggi (Sarjana dan Doktor Falsafah)
     Institut Pengajian Siswazah [Kampus Induk].

Masa yang ditetapkan untuk pengambilan adalah :

   Isnin - Khamis   
     9:00 pagi – 1:00 petang
     2:00 petang – 5:00 petang

   Jumaat
     9:00 pagi – 12:15 t/hari
     2:45 petang –  5:00 petang

   Sabtu, Ahad dan Cuti Umum - Pejabat ditutup

 

USM powered
Hakcikpa Terpelihara  ©  Universiti Sains Malaysia

2017-2018icon admin