• Pengijazahan
  • Pengambilan Skrol & Transkrip (Individu)

Pengambilan Skrol & Transkrip (Individu)

PENGAMBILAN SKROL IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK

Sebelum datang mengambil Skrol Ijazah dan Transkrip Akademik, sila pastikan saudara/saudari atau wakil:

  1. Telah melengkapkan kedua-dua (2) soal-selidik iaitu Kajian Pengesanan Graduan dan Data Alumni Keusahawanan. Seterusnya cetak ‘Slip Pengesahan Kajian’ bagi kesemua kajian di atas sebagai bukti saudara/saudari telah melengkapkan soal-selidik ini.

    • Graduan program Usahasama Akademik USM-IPTS adalah dikecualikan.

  2. telah memulangkan pakaian akademik (jubah) dan disahkan pemulangan dengan menerima slip pengesahan (LAMPIRAN SDRP) yang telah di tandatangani dan dicop oleh pegawai bertugas di Bilik Jubah/Pejabat Aset & Operasi.

  3. * telah menjelaskan segala hutang dengan Jabatan Bendahari  (jika berkenaan).

  4. * telah memulangkan buku Perpustakaan kepada pihak Perpustakaan USM (jika berkenaan).

    • * Untuk (b) dan (c), sila bawa bersama resit pembayaran iaitu resit dari USM/Bank atau surat pelepasan  dari Jabatan Bendahari/Perpustakaan sekiranya anda telah menjelaskan hutang/memulangkan pinjaman buku bagi membantu mempercepatkan urusan berkaitan.

  5. Akhir sekali pergi ke kaunter penyerahan Skrol Ijazah dan Transkrip Akademik dengan membawa bersama Lampiran SDRP dan Slip Pengesahan Kajian.

TEMPAT DAN WAKTU PENGAMBILAN SKROL IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK

Tempat pengambilan skrol ijazah dan transkrip akademik bagi graduan Ijazah Tinggi, Ijazah Pertama dan Diploma adalah di Dewan Peperiksaan ‘A’, Dewan Utama Pelajar (berhadapan Padang Kawad) pada tarikh dan masa seperti berikut :-

TARIKH MASA
 28 Oktober 2017 1:00 petang – 5:30 petang
29 Oktober 2017 – 2 November 2017 9:00 pagi – 5:30 petang
3 November 2017 9:00 pagi – 12:15 tengahari
 2.45 petang – 5:30 petang
4 – 5 November 2017 9:00 pagi – 5:30 petang
 
Bermula pada 6 November 2017 (hari bekerja sahaja), anda boleh dapatkan skrol ijazah dan transkrip akademik di pejabat :

   Ijazah Pertama dan Diploma
     Seksyen Data dan Rekod Pelajar (SDRP),
     Aras 1, Jabatan Pendaftar,
     Bangunan Canselori [Kampus Induk]

   Ijazah Tinggi (Sarjana dan Doktor Falsafah)
     Institut Pengajian Siswazah [Kampus Induk].

Masa yang ditetapkan untuk pengambilan adalah :

   Isnin - Khamis   
     9:00 pagi – 1:00 petang
     2:00 petang – 5:00 petang

   Jumaat
     9:00 pagi – 12:15 t/hari
     2:45 petang –  5:00 petang

   Sabtu, Ahad dan Cuti Umum - Pejabat ditutup

 

Sekretariat Konvokesyen, 11800 Universiti Sains Malaysia,Pulau Pinang.
Tel : 04-653 6495 / 6496 / 6497 / 6498 - Email : mprc@usm.my | icon admin