• Pakaian Akademik
  • Ubahsuai, Rosak @ Hilang

Pengubahsuaian, Kerosakan & Kehilangan Pakaian Akademik

Sila baca dengan teliti :

  1. Sebarang pengubahsuaian di mana-mana bahagian pakaian akademik adalah TIDAK DIBENARKAN;

  2. Graduan bertanggungjawab di atas kerosakan atau kehilangan pakaian akademik;

  3. Graduan akan dikenakan caj untuk kos pakaian akademik yang rosak atau hilang;

  4. Slip Pemulangan Pakaian Akademik untuk tujuan tuntutan skrol dan transkrip akademik hanya akan dikeluarkan selepas bayaran caj dijelaskan.

  5. Sekirannya pakaian akademik yang diubahsuai, rosak atau hilang, caj untuk bayaran gantirugi akan dikenakan mengikut kadar seperti berikut : -
Peringkat Pengijazahan Jubah Topi Kalung Set
Doktor Falsafah (PhD) RM 550.00 RM 100.00 RM 320.00 RM  970.00
Sarjana RM 480.00 RM  80.00 RM  50.00 RM  610.00
Sarjana Muda RM 480.00 RM  80.00 RM  50.00 RM  610.00
Diploma RM 480.00 - - RM  480.00

Nota:  Kadar caj gantirugi adalah tertakluk kepada pindaan.

Kemaskini : 1 Jun 2018

Sekretariat Konvokesyen, 11800 Universiti Sains Malaysia,Pulau Pinang.
Tel : 04-653 6495 / 6496 / 6497 / 6498 - Email : mprc@usm.my | icon admin