• GIC
  • Borang Permohonan

Borang Permohonan

Sila muat turun borang di bawah :

Sekretariat Konvokesyen, 11800 Universiti Sains Malaysia,Pulau Pinang.
Tel : 04-653 6495 / 6496 / 6497 / 6498 - Email : mprc@usm.my | icon admin