• Pertanyaan

Bantuan & Pertanyaan

Urus Setia Konvokesyen

Pusat Media Dan Perhubungan Awam (MPRC)
Telefon : 04 - 653 6495 / 6496 / 6485 / 6492 / 6491 / 6487

Keputusan Peperiksaan / Pengijazahan

Ijazah Pertama
Ijazah Tinggi [Mod Kerja Kursus & Mod Campuran]
Seksyen Peperiksaan dan Pengijazahan
Telefon : 04 - 653 3479 / 3121 / 3069 / 3074

Ijazah Tinggi [Mod Penyelidikan]
- Institut Pengajian Siswazah (IPS)
Telefon : 04-653 2945 / 2948 / 2935 / 2961

Pakaian Akademik/Jubah

Pejabat Aset & Operasi
Telefon : 04-653 6435 / 6434 / 6433
Bilik Jubah : 04-653 3736 [Semasa Hari Konvokesyen Sahaja]

Skrol Ijazah & Transkrip Akademik

Ijazah Pertama
Seksyen Data dan Rekod Pelajar
Telefon : 04-653 2336 / 4194 / 3078

Ijazah Tinggi [Mod Penyelidikan & Mod Kerja Kursus & Mod Campuran]
- Institut Pengajian Siswazah (IPS)
Telefon : 04-653 2945 / 2935 / 2948 / 2961

Usaha Sama Akademik [USM-IPTS]

Unit Usaha Sama Akademik
Telefon : 04-653 2451 / 2519

Pembayaran & Yuran, Jabatan Bendahari

Kampus Induk [Ijazah Pertama] : 04-653 3770
Kampus Induk [Pendidikan Jarak Jauh] : 04-653 3777
Kampus Induk [Ijazah Tinggi] : 04-653 2995 / 6658
Kampus Kejuruteraan : 04-599 5024
Kampus Kesihatan [Ijazah Pertama] : 09-767 2111 / 2123 / 2127 / 2124
Kampus Kesihatan [Ijazah Tinggi] : 09-767 2132 / 2123 / 2124

Perpustakaan USM

Kampus Induk : 04 - 653 3799 / 3705
Kampus Kejuruteraan : 04 - 599 5114 / 5103
Kampus Kesihatan : 09 - 767 1473 / 1468 / 1458 / 1464

Kajian Graduan

Bahagian Hal Ehwal Pembangunan Pelajar & Alumni
Kajian Pengesanan Graduan & Kajian Keusahawanan (SUIS) : 04 - 653 4790 / 4794

Graduation-in-Council (GIC)

Graduan Ijazah Tinggi
Institus Pengajian Siswazah
Telefon : 04 - 653 2948

Graduan Ijazah Pertama
Seksyen Data & Rekod Pelajar
Telefon : 04- 653 4194

USM powered
Hakcikpa Terpelihara  ©  Universiti Sains Malaysia

2017-2018icon admin