• Pakaian Akademik
  • Video Pemakaian

Video Pemakaian Pakaian Akademik

Sila tonton dengan teliti video di bawah bagi memudahkan tuan/puan memakai pakaian akademik pada majlis Konvokesyen ini :

USM powered
Hakcikpa Terpelihara  ©  Universiti Sains Malaysia

2017-2018icon admin