• Pakaian Akademik
 • Pengambilan PA

PENGAMBILAN PAKAIAN AKADEMIK

Sila baca arahan ini sepenuhnya:-

Jadual Pengambilan Pakaian Akademik adalah seperti berikut :

TARIKH SIDANG MASA
     
     
 1. Lokasi Bilik Jubah Utama :

  1. Pengambilan pakaian akademik adalah di Bilik Jubah Utama yang terletak di bawah Perpustakaan Hamzah Sendut 1.
  2. Sila klik peta Kampus Induk untuk melihat lokasi Bilik Jubah Utama.

 2. Prosedur Pengambilan Pakaian Akademik adalah seperti berikut :

  1. Graduan perlu menyemak status di pautan https://graduan.usm.my (Login & katalaluan Campus Online). Cetak SLIP PENGAMBILAN PAKAIAN AKADEMIK;
  2. Graduan perlu hadir ke Foyer Dewan Tuanku Syed Putra. Di Kaunter SEMAKAN, Graduan dikehendaki serahkan SLIP PENGAMBILAN PAKAIAN AKADEMIK dan menggunakan Kad Matrik untuk tujuan identifikasi dan semakan (MyKad atau Passport akan diminta jika perlu);
  3. Pakaian Akademik boleh diambil di Kaunter Pengambilan Pakaian Akademik di Bilik Jubah Utama;
  4. Dapatkan keratan Slip Pengambilan Pakaian Akademik yang telah disahkan dan ditandatangani oleh pegawai bertugas; dan
  5. Graduan bertanggungjawab memastikan pakaian akademik (jubah, topi dan kalung) yang diambil tu berada dalam keadaan yang baik dan sempurna sebelum meninggalkan kaunter.

 3. Pengambilan Pakaian Akademik Oleh Wakil :

  1. Jika pakaian akademik diambil oleh wakil, prosedurnya adalah sama seperti langkah 2. Graduan perlu memasukkan butir nama penuh, nombor kad pengenalan/passport dan nombor telefon bimbit wakil di pautan https://graduan.usm.my (Login & katalaluan Campus Online).  Kemudian cetak SLIP PENGAMBILAN PAKAIAN AKADEMIK dan serah kepada wakil.
  2. Wakil graduan perlu membawa cetakan SLIP PENGAMBILAN PAKAIAN AKADEMIK tersebut dan menunjukkan MyKad atau Pasport mereka sebagai bukti pengesahan identiti di kaunter SEMAKAN.
  3. Graduan bertanggungjawab sepenuhnya di atas pengambilan pakaian akademik oleh wakil graduan.

 4. TATACARA PENGAMBILAN UNTUK GRADUAN STATUS GIC (Graduation-In-Council)
  1. Pengambilan Oleh Graduan GIC (Sendiri)
   1. Prosedur adalah sama seperti perkara 2 di atas. Graduan perlu semak status di pautan https://graduan.usm.my (Login & katalaluan Campus Online). Cetak SLIP PENGAMBILAN PAKAIAN AKADEMIK;
   2. Graduan "Graduation-In-Council" perlu membayar cagaran Pakaian Akademik seperti berikut:
    • Doktor Falsafah = RM 980.00
    • Sarjana = RM 620.00
    • Sarjana Muda = RM 600.00
    • Diploma = RM 470.00
   3. Graduan boleh membuat bayaran menggunakan KAD KREDIT atau KAD DEBIT di Kaunter Semakan Khas (Foyer DTSP) pada ..................  Bermula .................., graduan boleh membuat bayaran di Seksyen Hasil (Jabatan Bendahari), Bangunan H23, Kompleks Cahaya. TIADA TRANSAKSI TUNAI di Kaunter Semakan Khas.
   4. Graduan “GIC” boleh membuat bayaran DEPOSIT menggunakan KAD KREDIT atau KAD DEBIT di Kaunter Semakan (Jab Bendahari) di Foyer DTSP pada ..................  Bermula ................, graduan boleh membuat bayaran di Seksyen Hasil (Jabatan Bendahari), Bangunan H23, Kompleks Cahaya. TIADA TRANSAKSI TUNAI di Kaunter Semakan Khas.
   5. RESIT CAGARAN DAN SLIP PENGAMBILAN PAKAIAN AKADEMIK perlu ditunjuk bersama di Kaunter Semakan.
   6. Pakaian Akademik boleh diambil di Kaunter Pengambilan Pakaian Akademik di Bilik Jubah Utama;
   7. Dapatkan keratan Slip Pengambilan Pakaian Akademik yang telah disahkan dan ditandatangani oleh pegawai bertugas;
   8. Simpan RESIT CAGARAN untuk tuntutan pemulangan cagaran.
  2. Pengambilan Oleh Wakil Graduan GIC
   1. Prosedur adalah sama seperti perkara 2 di atas. Graduan perlu semak status di pautan https://graduan.usm.my (Login & katalaluan Campus Online). Cetak SLIP PENGAMBILAN PAKAIAN AKADEMIK;
   2. Graduan "Graduation-In-Council" perlu membayar cagaran Pakaian Akademik seperti berikut:
    • Doktor Falsafah = RM 980.00
    • Sarjana = RM 620.00
    • Sarjana Muda = RM 600.00
    • Diploma = RM 470.00
   3. Graduan “GIC” boleh membuat bayaran DEPOSIT menggunakan KAD KREDIT atau KAD DEBIT di Kaunter Semakan (Jab Bendahari) di Foyer DTSP pada .......................  Bermula .................., graduan boleh membuat bayaran di Seksyen Hasil (Jabatan Bendahari), Bangunan H23, Kompleks Cahaya. TIADA TRANSAKSI TUNAI di Kaunter Semakan Khas.
   4. Wakil Graduan "GIC" perlu membawa RESIT CAGARAN DAN SLIP PENGAMBILAN PAKAIAN AKADEMIK perlu ditunjuk bersama di Kaunter Semakan.
   5. Pakaian Akademik boleh diambil di Kaunter Pengambilan Pakaian Akademik di Bilik Jubah Utama;
   6. Dapatkan keratan Slip Pengambilan Pakaian Akademik yang telah disahkan dan ditandatangani oleh pegawai bertugas;
   7. Simpan RESIT CAGARAN untuk tuntutan pemulangan cagaran.
 5. Graduan dinasihatkan memulangkan pakaian akademik mengikut tempoh yang ditetapkan untuk mengelakkan daripada DENDA pemulangan lewat.


 

Proses Pengambilan Jubah
Plan DTSP 2014
Plan bilik jubah 2014

Sekretariat Konvokesyen, 11800 Universiti Sains Malaysia,Pulau Pinang.
Tel : 04-653 6495 / 6496 / 6497 / 6498 - Email : mprc@usm.my | icon admin