Atur cara Majlis

ATUR CARA MAJLIS SIDANG 1


Jadual ini tertakluk kepada sebarang perubahan.

 

 

KETIBAAN

9.00 pagi

:

Tetamu dan para graduan mengambil tempat di dalam Dewan

9.20 pagi

:

Ketibaan Ahli-ahli Senat Universiti

9.25 pagi

:

Ketibaan Pengerusi dan Ahli-ahli Lembaga Gabenor Universiti

9.30 pagi

:

Ketibaan Pro-Pro Canselor

9.35 pagi

:

Ketibaan Kenamaan Khas

9.45 pagi

:

Ketibaan Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang

9.50 pagi

:

Keberangkatan tiba DYMM Tuanku Canselor

 

 

DYMM Tuanku Canselor menerima tabik hormat daripada Pasukan PALAPES USM

 

   

 

 

PERARAKAN UTAMA MEMASUKI DEWAN

10.00 pagi

:

Bunyi trompet

 

:

(Hadirin diminta berdiri)

 

:

Perarakan Utama memasuki Dewan

 

:

Lagu Negaraku

 

:

Lagu Menara Ilmu

 

   

 

 

PEMBUKAAN SIDANG

10.05 pagi

:

DYMM Tuanku Canselor mengisytiharkan pembukaan Sidang Pertama Upacara Konvokesyen

 

   

 

 

PENGANUGERAHAN IJAZAH

10.08 pagi

:

Penganugerahan Ijazah Kehormat

 

 

Penganugerahan Profesor Emeritus

 

 

Penganugerahan Ijazah Tinggi

 

   

 

 

UCAPAN NAIB CANSELOR

12.35 tgh

:

Naib Canselor menyampaikan ucapan

 

   

 

 

TITAH UCAPAN DYMM TUANKU CANSELOR

12.45 tgh

:

DYMM Tuanku Canselor menyampaikan titah ucapan

 

   

 

 

DOA

12.55 tgh

:

Pegawai Agama membacakan Doa

 

   

 

 

MAJLIS TAMAT

1.00 tgh

:

DYMM Tuanku Canselor mengisytiharkan Sidang Pertama Upacara Konvokesyen tamat

 

:

Lagu Negaraku

 

 

(Hadirin diminta berdiri)

 

   

 

 

PERARAKAN UTAMA KELUAR

1.05 tgh

:

(Hadirin diminta berdiri)

 

:

DYMM Tuanku Canselor meninggalkan majlis

 

:

Bersurai

 

   

ATURCARA MAJLIS SIDANG 2

Jadual ini tertakluk kepada sebarang perubahan.

 Sesi Pagi

 

KETIBAAN

8.00 pagi

:

Tetamu dan para graduan mengambil tempat di dalam Dewan

8.30 pagi

:

Ketibaan Ahli-ahli Senat Universiti

8.35 pagi

:

Ketibaan Pengerusi dan Ahli-ahli Lembaga Gabenor Universiti

8.40 pagi

:

Ketibaan Kenamaan Khas

8.45 pagi

:

Ketibaan Pro-Canselor

 

   

 

 

PERARAKAN UTAMA MEMASUKI DEWAN

9.00 pagi

:

Bunyi trompet

 

:

(Hadirin diminta berdiri)

 

:

Perarakan Utama memasuki Dewan

 

:

Lagu Negaraku

 

:

Lagu Menara Ilmu

 

   

 

 

PEMBUKAAN SIDANG

9.05 pagi

:

Pro-Canselor mengisytiharkan pembukaan Sidang Upacara Konvokesyen

 

   

 

 

PENGANUGERAHAN IJAZAH

9.08 pagi

:

Penganugerahan Ijazah Tinggi

 

   

 

 

UCAPAN PRO-CANSELOR

11.45 pagi

:

Pro-Canselor menyampaikan ucapan

 

   

 

 

DOA

11.55 pagi

:

Pegawai Agama membacakan Doa

 

   

 

 

MAJLIS TAMAT

12.00 tgh

:

Pro-Canselor mengisytiharkan majlis tamat

 

:

Lagu Negaraku

 

 

(Hadirin diminta berdiri)

 

   

 

 

PERARAKAN UTAMA KELUAR

12.05 tgh

:

(Hadirin diminta berdiri)

 

:

Pro-Canselor meninggalkan majlis

 

:

Bersurai

 

   

 

ATURCARA MAJLIS SIDANG 3

Jadual ini tertakluk kepada sebarang perubahan.

Sesi Petang

 

KETIBAAN

2.00 ptg.

:

Tetamu dan para graduan mengambil tempat di dalam Dewan

2.30 ptg.

:

Ketibaan Ahli-ahli Senat Universiti

2.35 ptg.

:

Ketibaan Pengerusi dan Ahli-ahli Lembaga Gabenor Universiti

2.40 ptg.

:

Ketibaan Kenamaan Khas

2.45 ptg.

:

Ketibaan Pro-Canselor

 

   

 

 

PERARAKAN UTAMA MEMASUKI DEWAN

3.00 ptg.

:

Bunyi trompet

 

:

(Hadirin diminta berdiri)

 

:

Perarakan Utama memasuki Dewan

 

:

Lagu Negaraku

 

:

Lagu Menara Ilmu

 

   

 

 

PEMBUKAAN SIDANG

3.05 ptg.

:

Pro-Canselor mengisytiharkan pembukaan Sidang Upacara Konvokesyen

 

   

 

 

PENGANUGERAHAN IJAZAH

3.10 ptg.

:

Penganugerahan Ijazah Tinggi

 

   

 

 

UCAPAN PRO-CANSELOR

5.20 ptg.

:

Pro-Canselor menyampaikan ucapan

 

   

 

 

DOA

5.30 ptg.

:

Pegawai Agama membacakan Doa

 

   

 

 

MAJLIS TAMAT

5.40 ptg.

:

Pro-Canselor mengisytiharkan majlis tamat

 

:

Lagu Negaraku

 

 

(Hadirin diminta berdiri)

 

   

 

 

PERARAKAN UTAMA KELUAR

5.45 ptg.

:

(Hadirin diminta berdiri)

 

:

Pro-Canselor meninggalkan majlis

 

:

Bersurai

 

   

 

ATURCARA MAJLIS SIDANG 4

Jadual ini tertakluk kepada sebarang perubahan.

 Sesi Pagi

 

KETIBAAN

8.00 pagi

:

Tetamu dan para graduan mengambil tempat di dalam Dewan

8.30 pagi

:

Ketibaan Ahli-ahli Senat Universiti

8.35 pagi

:

Ketibaan Pengerusi dan Ahli-ahli Lembaga Gabenor Universiti

8.40 pagi

:

Ketibaan Kenamaan Khas

8.45 pagi

:

Ketibaan Pro-Canselor

 

   

 

 

PERARAKAN UTAMA MEMASUKI DEWAN

9.00 pagi

:

Bunyi trompet

 

:

(Hadirin diminta berdiri)

 

:

Perarakan Utama memasuki Dewan

 

:

Lagu Negaraku

 

:

Lagu Menara Ilmu

 

   

 

 

PEMBUKAAN SIDANG

9.05 pagi

:

Pro-Canselor mengisytiharkan pembukaan Sidang Upacara Konvokesyen

 

   

 

 

PENGANUGERAHAN IJAZAH

9.08 pagi

:

Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda

 

   

 

 

UCAPAN PRO-CANSELOR

11.45 pagi

:

Pro-Canselor menyampaikan ucapan

 

   

 

 

DOA

11.55 pagi

:

Pegawai Agama membacakan Doa

 

   

 

 

MAJLIS TAMAT

12.00 tgh

:

Pro-Canselor mengisytiharkan majlis tamat

 

:

Lagu Negaraku

 

 

(Hadirin diminta berdiri)

 

   

 

 

PERARAKAN UTAMA KELUAR

12.05 tgh

:

(Hadirin diminta berdiri)

 

:

Pro-Canselor meninggalkan majlis

 

:

Bersurai

 

   

 

ATURCARA MAJLIS SIDANG 5

Jadual ini tertakluk kepada sebarang perubahan.

Sesi Petang

 

KETIBAAN

2.00 ptg.

:

Tetamu dan para graduan mengambil tempat di dalam Dewan

2.30 ptg.

:

Ketibaan Ahli-ahli Senat Universiti

2.35 ptg.

:

Ketibaan Pengerusi dan Ahli-ahli Lembaga Gabenor Universiti

2.40 ptg.

:

Ketibaan Kenamaan Khas

2.45 ptg.

:

Ketibaan Pro-Canselor

 

   

 

 

PERARAKAN UTAMA MEMASUKI DEWAN

3.00 ptg.

:

Bunyi trompet

 

:

(Hadirin diminta berdiri)

 

:

Perarakan Utama memasuki Dewan

 

:

Lagu Negaraku

 

:

Lagu Menara Ilmu

 

   

 

 

PEMBUKAAN SIDANG

3.05 ptg.

:

Pro-Canselor mengisytiharkan pembukaan Sidang Upacara Konvokesyen

 

   

 

 

PENGANUGERAHAN IJAZAH

3.10 ptg.

:

Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda

 

   

 

 

UCAPAN PRO-CANSELOR

5.20 ptg.

:

Pro-Canselor menyampaikan ucapan

 

   

 

 

DOA

5.30 ptg.

:

Pegawai Agama membacakan Doa

 

   

 

 

MAJLIS TAMAT

5.40 ptg.

:

Pro-Canselor mengisytiharkan majlis tamat

 

:

Lagu Negaraku

 

 

(Hadirin diminta berdiri)

 

   

 

 

PERARAKAN UTAMA KELUAR

5.45 ptg.

:

(Hadirin diminta berdiri)

 

:

Pro-Canselor meninggalkan majlis

 

:

Bersurai

 

   

 

ATURCARA MAJLIS SIDANG 6

Jadual ini tertakluk kepada sebarang perubahan.

Sesi Pagi

 

KETIBAAN

8.00 pagi

:

Tetamu dan para graduan mengambil tempat di dalam Dewan

8.30 pagi

:

Ketibaan Ahli-ahli Senat Universiti

8.35 pagi

:

Ketibaan Pengerusi dan Ahli-ahli Lembaga Gabenor Universiti

8.40 pagi

:

Ketibaan Kenamaan Khas

8.45 pagi

:

Ketibaan Pro-Canselor

 

   

 

 

PERARAKAN UTAMA MEMASUKI DEWAN

9.00 pagi

:

Bunyi trompet

 

:

(Hadirin diminta berdiri)

 

:

Perarakan Utama memasuki Dewan

 

:

Lagu Negaraku

 

:

Lagu Menara Ilmu

 

   

 

 

PEMBUKAAN SIDANG

9.05 pagi

:

Pro-Canselor mengisytiharkan pembukaan Sidang Upacara Konvokesyen

 

   

 

 

PENGANUGERAHAN IJAZAH

9.08 pagi

:

Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda

 

   

 

 

UCAPAN PRO-CANSELOR

11.45 pagi

:

Pro-Canselor menyampaikan ucapan

 

   

 

 

DOA

11.55 pagi

:

Pegawai Agama membacakan Doa

 

   

 

 

MAJLIS TAMAT

12.00 tgh

:

Pro-Canselor mengisytiharkan majlis tamat

 

:

Lagu Negaraku

 

 

(Hadirin diminta berdiri)

 

   

 

 

PERARAKAN UTAMA KELUAR

12.05 tgh

:

(Hadirin diminta berdiri)

 

:

Pro-Canselor meninggalkan majlis

 

:

Bersurai

 

   

 

ATURCARA MAJLIS SIDANG 7

Jadual ini tertakluk kepada sebarang perubahan.

Sesi Petang

 

KETIBAAN

2.30 ptg.

:

Tetamu dan para graduan mengambil tempat di dalam Dewan

3.00 ptg.

:

Ketibaan Ahli-ahli Senat Universiti

3.05 ptg.

:

Ketibaan Pengerusi dan Ahli-ahli Lembaga Gabenor Universiti

3.10 ptg.

:

Ketibaan Kenamaan Khas

3.15 ptg.

:

Ketibaan Pro-Canselor

 

   

 

 

PERARAKAN UTAMA MEMASUKI DEWAN

3.30 ptg.

:

Bunyi trompet

 

:

(Hadirin diminta berdiri)

 

:

Perarakan Utama memasuki Dewan

 

:

Lagu Negaraku

 

:

Lagu Menara Ilmu

 

   

 

 

PEMBUKAAN SIDANG

3.35 ptg.

:

Pro-Canselor mengisytiharkan pembukaan Sidang Upacara Konvokesyen

 

   

 

 

PENGANUGERAHAN IJAZAH

3.40 ptg.

:

Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda

 

   

 

 

UCAPAN PRO-CANSELOR

5.30 ptg.

:

Pro-Canselor menyampaikan ucapan

 

   

 

 

DOA

5.40 ptg.

:

Pegawai Agama membacakan Doa

 

   

 

 

MAJLIS TAMAT

5.50 ptg.

:

Pro-Canselor mengisytiharkan majlis tamat

 

:

Lagu Negaraku

 

 

(Hadirin diminta berdiri)

 

   

 

 

PERARAKAN UTAMA KELUAR

6.00 ptg.

:

(Hadirin diminta berdiri)

 

:

Pro-Canselor meninggalkan majlis

 

:

Bersurai

 

   

 

ATURCARA MAJLIS SIDANG 8

Jadual ini tertakluk kepada sebarang perubahan.

Sesi Pagi

 

KETIBAAN

8.00 pagi

:

Tetamu dan para graduan mengambil tempat di dalam Dewan

8.30 pagi

:

Ketibaan Ahli-ahli Senat Universiti

8.35 pagi

:

Ketibaan Pengerusi dan Ahli-ahli Lembaga Gabenor Universiti

8.40 pagi

:

Ketibaan Kenamaan Khas

8.45 pagi

:

Ketibaan Pro-Canselor

 

   

 

 

PERARAKAN UTAMA MEMASUKI DEWAN

9.00 pagi

:

Bunyi trompet

 

:

(Hadirin diminta berdiri)

 

:

Perarakan Utama memasuki Dewan

 

:

Lagu Negaraku

 

:

Lagu Menara Ilmu

 

   

 

 

PEMBUKAAN SIDANG

9.05 pagi

:

Pro-Canselor mengisytiharkan pembukaan Sidang Upacara Konvokesyen

 

   

 

 

PENGANUGERAHAN IJAZAH

9.08 pagi

:

Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda

 

   

 

 

UCAPAN PRO-CANSELOR

11.45 pagi

:

Pro-Canselor menyampaikan ucapan

 

   

 

 

DOA

11.55 pagi

:

Pegawai Agama membacakan Doa

 

   

 

 

MAJLIS TAMAT

12.00 tgh

:

Pro-Canselor mengisytiharkan majlis tamat

 

:

Lagu Negaraku

 

 

(Hadirin diminta berdiri)

 

   

 

 

PERARAKAN UTAMA KELUAR

12.05 tgh

:

(Hadirin diminta berdiri)

 

:

Pro-Canselor meninggalkan majlis

 

:

Bersurai

 

   

 

ATURCARA MAJLIS SIDANG 9

Jadual ini tertakluk kepada sebarang perubahan.

Sesi Petang

 

KETIBAAN

2.00 ptg.

:

Tetamu dan para graduan mengambil tempat di dalam Dewan

2.30 ptg.

:

Ketibaan Ahli-ahli Senat Universiti

2.35 ptg.

:

Ketibaan Pengerusi dan Ahli-ahli Lembaga Gabenor Universiti

2.40 ptg.

:

Ketibaan Kenamaan Khas

2.45 ptg.

:

Ketibaan Pro-Canselor

 

   

 

 

PERARAKAN UTAMA MEMASUKI DEWAN

3.00 ptg.

:

Bunyi trompet

 

:

(Hadirin diminta berdiri)

 

:

Perarakan Utama memasuki Dewan

 

:

Lagu Negaraku

 

:

Lagu Menara Ilmu

 

   

 

 

PEMBUKAAN SIDANG

3.05 ptg.

:

Pro-Canselor mengisytiharkan pembukaan Sidang Upacara Konvokesyen

 

   

 

 

PENGANUGERAHAN IJAZAH

3.10 ptg.

:

Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda

 

   

 

 

UCAPAN PRO-CANSELOR

5.20 ptg.

:

Pro-Canselor menyampaikan ucapan

 

   

 

 

DOA

5.30 ptg.

:

Pegawai Agama membacakan Doa

 

   

 

 

MAJLIS TAMAT

5.40 ptg.

:

Pro-Canselor mengisytiharkan majlis tamat

 

:

Lagu Negaraku

 

 

(Hadirin diminta berdiri)

 

   

 

 

PERARAKAN UTAMA KELUAR

5.45 ptg.

:

(Hadirin diminta berdiri)

 

:

Pro-Canselor meninggalkan majlis

 

:

Bersurai

 

   

 

ATURCARA MAJLIS SIDANG 10

Jadual ini adalah tertakluk kepada sebarang perubahan.

Sesi Pagi

 

KETIBAAN

8.00 pagi

:

Tetamu dan para graduan mengambil tempat di dalam Dewan

8.30 pagi

:

Ketibaan Ahli-ahli Senat Universiti

8.35 pagi

:

Ketibaan Pengerusi dan Ahli-ahli Lembaga Gabenor Universiti

8.40 pagi

:

Ketibaan Kenamaan Khas

8.45 pagi

:

Ketibaan Pro-Canselor

 

   

 

 

PERARAKAN UTAMA MEMASUKI DEWAN

9.00 pagi

:

Bunyi trompet

 

:

(Hadirin diminta berdiri)

 

:

Perarakan Utama memasuki Dewan

 

:

Lagu Negaraku

 

:

Lagu Menara Ilmu

 

   

 

 

PEMBUKAAN SIDANG

9.05 pagi

:

Pro-Canselor mengisytiharkan pembukaan Sidang Upacara Konvokesyen

 

   

 

 

PENGANUGERAHAN IJAZAH

9.08 pagi

:

Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda & Diploma

 

   

 

 

UCAPAN PRO-CANSELOR

11.45 pagi

:

Pro-Canselor menyampaikan ucapan

 

   

 

 

DOA

11.55 pagi

:

Pegawai Agama membacakan Doa

 

   

 

 

MAJLIS TAMAT

12.00 tgh

:

Pro-Canselor mengisytiharkan majlis tamat

 

:

Lagu Negaraku

 

 

(Hadirin diminta berdiri)

 

   

 

 

PERARAKAN UTAMA KELUAR

12.05 tgh

:

(Hadirin diminta berdiri)

 

:

Pro-Canselor meninggalkan majlis

 

:

Bersurai

 

   

 

 • HUBUNGI KAMI

  Sekretariat Konvokesyen,
  11800 Universiti Sains Malaysia, Penang.
  Tel : 04-653 6495 / 6496 / 6497 / 6498
  Email : mprc@usm.my | icon admin

  PENAFIAN

  Universiti Sains Malaysia tidak bertanggungjawab ke atas apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini.

 • PAUTAN

  Universiti Sains Malaysia
  Sitemap

  PELAWAT
  289568
  TodayToday155
  This_MonthThis_Month3771
  All_DaysAll_Days289568


  Kemaskini : 10 Julai 2020 icon world

 • LOKASI


Hakcikpa Terpelihara  ©  Universiti Sains Malaysia 2019