• Tatacara Majlis
  • Aturcara Majlis

Aturcara Majlis

TENTATIF ATURCARA MAJLIS SIDANG 1

Dalam proses kemaskini maklumat

TENTATIF ATURCARA MAJLIS SIDANG 2

Dalam proses kemaskini maklumat

TENTATIF ATURCARA MAJLIS SIDANG 3

Dalam proses kemaskini maklumat

TENTATIF ATURCARA MAJLIS SIDANG 4

Dalam proses kemaskini maklumat

TENTATIF ATURCARA MAJLIS SIDANG 5

Dalam proses kemaskini maklumat

TENTATIF ATURCARA MAJLIS SIDANG 6

Dalam proses kemaskini maklumat

TENTATIF ATURCARA MAJLIS SIDANG 7

Dalam proses kemaskini maklumat

TENTATIF ATURCARA MAJLIS SIDANG 8

Dalam proses kemaskini maklumat

TENTATIF ATURCARA MAJLIS SIDANG 9

Dalam proses kemaskini maklumat

TENTATIF ATURCARA MAJLIS SIDANG 10

Dalam proses kemaskini maklumat

TENTATIF ATURCARA MAJLIS SIDANG 11

Dalam proses kemaskini maklumat

Sekretariat Konvokesyen, 11800 Universiti Sains Malaysia,Pulau Pinang.
Tel : 04-653 6495 / 6496 / 6497 / 6498 - Email : mprc@usm.my | icon admin